Sriworajak Building

New & Event => New & Event (Thai version) => Topic started by: admin on December 21, 2007, 09:41:10 amTitle: เนรมิต“วรจักร” แหล่งชอปปิ้ง-ส่งออก
Post by: admin on December 21, 2007, 09:41:10 am
  เนรมิต "วรจักร" แหล่งชอปปิ้ง-ส่งออก
  กทม.ไม่ขัดกระทรวงพาณิชย์ที่จะพัฒนาแหล่งพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนมเหศักดิ์-สีลม วรจักร-ประตูน้ำ โบ๊เบ๊ เป็นแหล่งชอปปิ้งสินค้าและท่องเที่ยวไปในตัว เล็งตั้ง ศูนย์ข้อมูลย่านวรจักร ณ อาคารศรีวรจักร ประเดิมจุดแรกที่ถนนมเหศักดิ์ เนรมิตเป็นแหล่งศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับ
นายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เพื่อร่วมมือพัฒนาพื้นที่รอบกรุงเทพมหานครให้เป็นแหล่งชอปปิ้งสินค้าของดีไปพร้อมกับการท่องเที่ยวโดยรอบกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานของ กทม. โดยกระทรวงพาณิชย์เห็นว่าตามแผนงานของ กทม. มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่โดยรอบกรุงเทพฯ อยู่แล้ว แต่เป็นแผนงานในการปรับปรุงพื้นที่ให้มีความสวยงามไม่ได้เน้นในเรื่องของการพัฒนาให้เป็นแหล่งศูนย์รวมขายสินค้ามากนัก
ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มีโครงการที่จะผลักดันให้แหล่งจำหน่ายสินค้าในรอบกรุงเทพมหานคร เช่น ถนนมเหศักดิ์-สีลม
ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรู้จักอยู่แล้วให้เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องดับ ขณะนี้ภาครัฐและเอกชนอยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงตกแต่งบริเวณโดยรอบให้เป็นศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องดับรวมถึงเป็นศูนย์กลางเจรจาการค้าเพื่อการส่งออกอีกด้วย คาดว่าศูนย์กลางอัญมณีและเครื่องประดับจะเปิดอย่างเป็นทางการได้ในเร็วๆ นี้
นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ และ กทม.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเห็นด้วยที่จะปรับปรุงพื้นที่อื่น ๆ โดยรอบกรุงเทพมหานคร เช่น ย่านถนนวรจักร ประตูน้ำ โบ๊เบ๊ ให้เป็นแหล่งชอปปิ้งซื้อสินค้าและเพื่อการส่งออกอีกด้วย เพราะเป็นที่ทราบกันถนนวรจักรเป็นศูนย์รวมสินค้าและอุปกรณ์ด้านรถยนต์และอื่น ๆ อีกจำนวนมาก ส่วนย่านประตูน้ำและโบ๊เบ๊ เป็นศูนย์เสื้อผ้าสำเร็จรูปคุณภาพดีราคาไม่แพงและเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจและรู้จัก น่าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางชอปปิ้งสินค้าและส่งออกแบบครบวงจร คาดว่าอีกไม่นานแหล่งสินค้าเหล่านี้น่าจะพัฒนาเป็นแหล่งชอปปิ้งได้ในอนาคต โดยจะเป็นแหล่งที่ดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวในประเทศไทยรวมถึงเป็นแหล่งเจรจาทางธุรกิจเพื่อส่งออกสินค้าไทย

  นายราเชนทร์ กล่าวว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรมส่งเสริมการส่งออกได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ออกไปทำความเข้าใจและประชุมร่วมกับตัวแทนกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในย่านดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งชอปปิ้งสินค้าและเจรจาเพื่อการส่งออก โดยในเบื้องต้นพ่อค้าและแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างยังไม่เข้าใจวิธีการของส่วนราชการ เพราะเกรงว่าหากเข้าร่วมโครงการนี้แล้วจะถูกเรียกเก็บภาษีซื้อขายสินค้าและบริการตามกฎหมายของกรมสรรพากร ซึ่งข้อเท็จจริงตามกฎหมายมีการยกเว้นกรณีสินค้าเพื่อการส่งออกอยู่แล้ว แต่ในส่วนของภาษีเงินได้จากการขายสินค้าเป็นสิ่งที่ผู้ค้าจะต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรอยู่แล้ว ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่จะต้องอธิบายและทำความเข้าใจเพื่อให้ทุกฝ่ายมีความเห็นที่ตรงกันเพื่อจะได้พัฒนาแหล่งชอปปิ้งเพื่อการส่งออกให้เห็นเป็นรูปธรรมต่อไป